In - tact
 
Seperator
Reference
Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje pri
  • pripravi in izvedbi investicij največjih zahtevnosti
  • več 100 izdelanih investicijskih programov in poslovnih načrtov
  • več opravljenih različnih vrst cenitev podjetij različnih dejavnosti
  • uspešni izvedbi več 10 prisilnih poravnav
  • načrtovanju in izgradnji obrtnih con v več regijah
  • podjetniškem prestrukturiranju regij v sodelovanju s tujimi partnerji
  • sanaciji podjetij v težavah in neposrednem vodenju podjetij v kriznih stanjih
  • spodbujanju podjetništva
  • svetovanju ministrstvom, občinam, javnim zavodom
  • svetovanju podjetjem
Seperator
© 2004 In - tact d.o.o. Vse pravice pridržane.