In - tact
[ English ]
Seperator
Investicijsko svetovanje
V okviru investicijskega svetovanja nudimo potencialnemu investitorju celovito pomoč pri:
 • pripravi
 • presoji
 • izvedbi investicije
Naše svetovanje zajema:
 • uskladitev investitorjevih namer s prostorskimi akti
 • izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov
 • pomoč pri pridobivanju finančnih virov
 • pomoč pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo
 • investitorski in izvajalski inženiring od pričetka gradnje do uporabnega dovoljenja
 • vodenje postopkov javnih naročil
 • načrtovanje urejanja prostora
 • izgradnjo obrtnih con
 • svetovanje državnim institucijam na področju investicijskih vlaganj
Ekonomsko in podjetniško svetovanje
Ekonomsko in podjetniško svetovanje obsega:
 • izdelavo poslovnih načrtov in investicijskih programov
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev pri evropskih skladih, na javnih razpisih, pri bankah
 • ocenjevanje vrednosti podjetij oz. poslovnih deležev
 • vodenje postopkov prisilne poravnave, izdelava načrtov finančne reorganizacije
 • sodelovanje v strokovnih ekipah za sanacijo oz vodenje podjetij
 • načrtovanje, ustanavljanje in vodenje podjetij, institucij in razvojnih projektov
 • svetovanje malim, srednjim in velikim podjetjem na področju financ ter investicijskih vlaganj
 • svetovanje državnim institucijam na področju malega gospodarstva, spodbujanja podjetništva, presojanja podjetniških idej in regionalnega razvoja
 • izdelava izvedeniških mnenj
 • svetovanje managementu pri poslovnih odločitvah
Seperator
© 2004 In - tact d.o.o. Vse pravice pridržane.